Agenda

do 7/2

Leerlingspreekdag - Bovenbouw B en onderbouw

Drie keer per jaar worden er individuele doelen samen met uw kind opgesteld. Hierbij is antwoord op de vragen “Wat wil je later gaan doen?” en “Wat is er nodig om daar te komen?” erg belangrijk. In een persoonlijk gesprek met uw kind gaan wij proberen antwoord hierop te krijgen. Om dit goed te kunnen doen hebben we er voor gekozen om alle leerlingen individueel uit te nodigen voor een gesprek. Het gesprek duurt een half uur, uw kind is de rest van de dag vrij.