Het team

De medewerkers van de school

Directie

Directeur

Tom Schild

Adjunct directeur

Ilja de Bree

 

 

Groepsleerkrachten

Onderbouw

Janneke Meyers en Sabine de Kraker

OZA Asteria (Onderwijs)

Estel Barbé

OZA Asteria (Juvent)

Marja Lok

Arbeid A

Rosemarie Albronda

Arbeid B

Cyriel van Laar

 

Praktijkleerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel

Bewegingsonderwijs

Dylan Notenboom

Horeca

Danny Vermuë

Techniek

Greg Anuals

CKV

Johan Vansteenkiste

Administratie

Coby van den Buuse

Gedragswetenschapper

Stefanie Mesu