Zeeuwse Stichting Maatwerk

De Zeeuwse Stichting Maatwerk biedt voor elke leerling een oplossing!

Deze website draagt bij aan het vinden van deze oplossing en biedt een overzicht van het onderwijsaanbod per deelnemende school. Op deze manier worden scholen, en andere organisaties die betrokken zijn bij de arbeidstoeleiding van leerlingen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, uitgenodigd een kijkje te nemen in elkaars keuken. Met als doel het vinden van passende faciliteiten om maatwerk in te richten voor iedere leerling.

Wat binnen de eigen school of organisatie niet voorhanden is, is te vinden bij een andere school en op deze website! http://www.zeeuwsestichtingmaatwerk.nl/