Deelraad

Geachte ouders / verzorgers,

 

Binnen de medezeggenschapsraad (MR) van de SO/VSO-scholen van Respont is afgesproken op de locaties met deelraden (DR) te gaan werken. In de MR zitten vertegenwoordigers uit de verschillende deelraden.

De deelraad wordt samengesteld uit een vertegenwoordiging van het personeel en van de ouders. In een vergadering van de deelraad worden aangeleverde stukken besproken vanuit de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en het beleid van de school.

Wij zoeken nog een vertegenwoordiger namens de ouders voor de deelraad.

Wat houdt het lid zijn van de deelraad precies in ?

De deelraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar, voorafgaand aan een vergadering van de GMR. De stukken die door de GMR aangeleverd worden zullen in deze vergaderingen besproken worden. Alle veranderingen die het Asteria College aangaan worden tevens besproken in de deelraad. Adviezen of punten die ter discussie staan en in de vergadering van de deelraad naar voren komen, kunnen afhankelijk van het onderwerp worden meegenomen naar de GMR, en worden daar verder besproken. Bij de vergadering van de deelraad is de locatiedirecteur aanwezig om stukken toe te lichten.

Werkzaamheden deelraad :

-          6 vergaderingen per jaar.

-          Voorbereiding vergadering; het lezen van de aangeleverde stukken.

-          Eventueel indien mogelijk een studiemiddag DR.

-          Eventueel indien mogelijk een studiemiddag GMR.

-          Eventueel het leveren van een bijdrage aan de nieuwsbrief van de school.

De deelraad van het Asteria College bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders. Voor de oudergeleding zijn we op zoek naar iemand die de ouders van de school wil vertegenwoordigen en die met ons mee wil denken over de ontwikkelingen binnen de locatie.

Wilt u actief betrokken worden bij, of bent u geïnteresseerd in de ontwikkelingen van, het Asteria College ?

Neem dan contact op met de administratie: asteria@respont.nl of met dhr de Bree i.bree@respont.nl