Schooltijden en onderwijstijd.

SCHOOLTIJDEN:


Maandag tot en met vrijdag


1e en 2e lesuur van 8:30 tot 9:45

pauze

3e en 4e lesuur van 10:00 tot 11:15

pauze

5e en 6e lesuur van 11:30 tot 13:00

pauze

7e en 8e lesuur van 13:15 tot 14:30

 

Elke groep werkt met een eigen groepsrooster. Leerlingen krijgen per week een persoonlijke weektaak.