Introductie

Welkom op het Asteria College,

 

Het Asteria College te Middelburg is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, waar leerlingen van 12 tot 18 jaar uit de gehele provincie Zeeland onderwijs volgen.


De doelgroep bestaat uit leerlingen met een gediagnosticeerde stoornis, die vaak te maken heeft met zowel internaliserende (angsten, concentratieproblemen) als externaliserende problematiek (agressieproblemen, problemen rondom sociaal contact). Dit belemmert (in ernstige mate) de cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en de didactische ontwikkeling. Dit alles samen beïnvloedt uiteindelijk het onderwijsperspectief. Deze leerlingen zijn om die reden (tijdelijk) aangewezen op een onderwijsaanbod, zoals wordt vormgegeven in het ondersteuningsarrangement van onze school. 


Bij onze leerlingen worden de (specifieke) onderwijsbehoeften voor een belangrijk deel bepaald door zowel de kwaliteiten van als de problematiek rondom de leerling. Beide hebben een grote invloed op het welbevinden, de relaties, het (taak)gedrag en de leerontwikkeling van de leerling.